Strona główna

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel. 022 522 74 80, tel./fax 022 621 16 45
e-mail: psychiatria@litewska.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med. TOMASZ WOLAŃCZYK