Działalność dydaktyczna

Dydaktyka:

 • IV rok studiów I Wydział Lekarski – psychiatria dzieci i młodzieży,
 • I rok studiów II Wydział Lekarski – propedeutyka uzależnień
 • I rok studiów (zaoczne pomostowe) kierunek Położnictwo Wydział Nauki o Zdrowiu – psychiatria,
 • II rok studiów (dzienne II0) kierunek Pielęgniarstwo Wydział Nauki o Zdrowiu – pielęgniarstwo u dzieci upośledzonych i niedostosowanych społecznie,
 • II rok studiów (zaoczne) kierunek Pielęgniarstwo Wydział Nauki o Zdrowiu – kształcenie w zakresie pielęgniarstwa u dzieci upośledzonych i niedostosowanych społecznie,
 • III rok studiów (dzienne I0) kierunek Pielęgniarstwo Wydział Nauki o Zdrowiu – kształcenie w zakresie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • III rok studiów (dzienne) Oddział Fizjoterapii – fizjoterapia w klinice psychiatrii dziecięcej,
 • III rok studiów (zaoczne) Oddział Fizjoterapii – fizjoterapia w klinice psychiatrii dziecięcej,
 • III rok studiów II Wydział Lekarski – pediatria (wykłady)
 • IV rok studiów I Wydział Lekarski – pediatria (wykłady)
 • IV rok studiów II Wydział Lekarski – problemy uzależnień
 • IV, V, VI rok studiów I Wydział Lekarski – zajęcia fakultatywne z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • IV, V, VI rok studiów II Wydział Lekarski – zajęcia fakultatywne z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • VI rok studiów II Wydział Lekarski – pediatria, 
 • VI rok studiów II Wydział Lekarski – psychiatria dziecięca,
 • koło naukowe psychiatrii dzieci i młodzieży
 • koło naukowe neurologii dziecięcej
 • kierunek Pielęgniarstwo WNoZ, Położnictwo WNoZ, Fizjoterapia II WL - prowadzenie prac magisterskich i licencjackich
 • 6-letnie i 4-letnie studia English Division– psychiatria dzieci i młodzieży,

 
Dydaktyka podyplomowa:

 • zajęcia z zakresu psychiatrii dziecięcej na kursach w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • szkolenia stażystów i lekarzy specjalizujących się w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii dziecięcej i foniatrii.