Działalność naukowa

Badania naukowe:

 • Diagnoza i funkcje słowne w zespole Aspergera.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 • Badania długoterminowe nad powikłaniami somatycznymi jadłowstrętu psychicznego.

Główne osiągnięcia:

 • Opracowanie polskiej wersji podstawowych narzędzi badawczych dla dzieci i młodzieży, czyli kwestionariuszy z rodziny Child Behavior Chechlist, stworzenie polskich norm dla oceny zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych.
 • Podstawowe badania nad przebiegiem zaburzeń gospodarki mineralnej kości w jadłowstręcie psychicznym, wykazanie długoterminowości procesu osteoporozy w tym zaburzeniu.
 • Upowszechnienie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), stworzenie kwestionariuszy diagnostycznych i autorskiego modelu grupowych warsztatów dla rodziców (treningów rodzicielskich), w tym zaburzenia.

Posiadana aparatura:

 • Baterie testów neuropsychologicznych (Bateria Kauffmana), aktometr (Mini MotionLogger).

Współpraca z innymi jednostkami:

 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Poznaniu
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii AM w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Democritus University, Grecja