Pracownicy

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. TOMASZ WOLAŃCZYK

Adiunkci:
dr n. med. Anita Bryńska
dr n. med. Agata Brzozowska
dr n. med. Gabriela Jagielska (zastępca Kierownika)
dr n. med. Krystyna Szymańska
dr n. med. Urszula Szymańska
dr n. med. Artur Wiśniewski

Asystenci:
dr n. med. Tomasz Srebnicki
mgr Magda Błachno

Doktoranci:

mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska
mgr Anna Krych
mgr Agnieszka Nowińska
mgr Witold Pawliczuk

Struktura organizacyjna:

  • Oddział Stacjonarny (20 łóżek), w którym leczone są dzieci w wieku 3-18 lat,
  • Oddział Dzienny (12 miejsc), w którym leczone są dzieci w wieku 6-18 lat.